Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
anakkale Seramikleri Koleksiyonu
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Diokaisareia’dan (=Uzuncaburç) Athena’ya Yeni Bir Adak Yazıtı
Hamdi ŞAHİN*
İstanbul Üniversitesi adına yürüttüğümüz 2008 yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi
ve Epigrafya Araştırmaları kapsamında, Kalykadnos kıyısındaki Seleukeia’nın (Silifke)
yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan Diokaisareia (=Uzuncaburç) merkezinde yer alan
üzüm bağında, yazıtlı bir dikdörtgen sunak tespit ettik. Sunak üst, sağ ve alt yandan kırık
durumdadır. Üzerindeki beş satırlık Eski Yunanca yazıttan, stationarios olarak görev yapan
Sergius ? Aelius Iulianus’un, sunağı tanrıça Athena’ya adadığı anlaşılmaktadır.
Milites Stationarii, İmparator Augustus tarafından İç Savaşlar’dan sonra Roma’da ortaya
çıkan soygunculara (=grassatores) karşı kurulan askeri (-polis) birliklerdir. İmparatorluk
Dönemi’nde dış ülkelerle ilişkilerin artmasıyla, stationarius’lar asıl birliklerinden ayrılarak
stratejik öneme sahip sınır bölgelerinde ya da ana yollar üzerinde konuşlandırılmak
suretiyle de görevlendirilmişlerdir. Diokaisareia kentinin, kıyı şeridinden itibaren kuzeygüney
doğrultulu ve doğu-batı bağlantılı olarak ilerleyen antik yolların kavşak noktasında
bulunmasının stratejik öneminden dolayı, bu yol ağını kontrol eden, bir sınır/istasyon
askerinin burada görevlendirilmiş olabileceğini düşünmekteyiz.
Adını Domitianus Dönemi’ne tarihlenen sikkelerinden öğrendiğimiz Diokaisareia,
Hellenistik Dönem’de Olba kentinin territoryumunda, Zeus Olbios’un kült merkezi olarak
varlığını sürdürmüştür. İ.S. 72 yılında Kilikia’nın İmparator Vespasianus tarafından
eyaletleştirilmesinin ardından, Kilikia’nın birçok kentinde olduğu gibi Diokaisareia’da da,
“Romalılaş(tır)ma” etkileri görülmeye başlamıştır. Bu değişimlerin etkilerini kentlerdeki
mimaride olduğu kadar, halkın dini inançlarında da görmek mümkündür. Kentin hemen
batısında yer alan ve üzerindeki yazıttan dolayı İ.S. 1. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenen
Tykhaion, Obrimos ve Kyria’nın oğlu Oppios tarafından inşa ettirilmiştir. Diğer yandan,
kentin çevresinde tespit edilmiş olan ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen
Dionysos’a adanmış sunaklar ise, Diokaisareia’da farklı kültlerin de bu dönemle birlikte
onurlandırılmaya başladığının kanıtını oluşturmaktır.
Diokaisareia kentine ait, Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen Athena tasvirli
sikkeler bulunmasına rağmen, bu tanrıça ile ilgili kesin bir epigrafik malzeme günümüze
kadar saptanamamıştı. İ.S. 2.-3. yy.’a tarihlediğimiz Uzuncaburç yazıtı, bu kentte Tanrıça
Athena’ya sunulan ilk doğrudan epigrafik kanıtı oluşturmaktadır.
Yazıtın çevirisi şöyledir:
“Stationarius (olarak görev yapan) Sergius (?) Aelius Iulianus, (bu adağı) Athena’ya
dua ederek sundu”.

* Yrd. Doç. Dr. Hamdi Şahin
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Laleli, İstanbul
E-mail: hcsahin@istanbul.edu.tr

Özet Listesi