Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Akdeniz Medeniyetleri Ara?t?rma Enstits
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Antalya’dan Yeni Adak Yazıtları
Nuray GÖKALP*
Ebru N. AKDOĞU ARCA**

Makalede sekiz tanesi Antalya Müzesi’ne bağış yoluyla gelmiş ve iki tanesi de Karayollarının yol yapım çalışmaları sırasında bulunarak Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü bahçesine getirilmiş olan toplam on adet yeni yazıt tanıtılmaktadır. Yazıtların tümü adak yazıtı olup kireçtaşından yapılmıştır. Müzedeki söz konusu eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Ge¬nel Müdürlüğü’nün 2007- 2008 izni çerçevesinde çalışılmıştır. Ne yazık ki hiç bir taşın buluntu yeri bilinmemektedir. Perge Artemisi’ne adanmış olan son iki yazıtın Perge teritoryumundan getirildiği açıktır. (9 ve 10 numaralı yazıtlar) İlk yedi yazıt çeşitli Atlı Tanrılara, sekizinci yazıt ise Dromosas adlı bir kimse tarafından Hermes, Artemis Kynegetis ile Dodekatheoi yani Oniki Tanrıya adanmıştır. (8 numaralı yazıt). Stel, stilistik ve epigrafik özellikleriyle, klasik dodekatheoi malzemelerinden farklılık göstermektedir.  Atlı Tanrılar arasında Dioskourlar (1 ve 2 numaralı yazıtlar) ile Herakles’in (3 ve 4 numaralı yazıtlar)  yanı sıra Ο(υ)ρδας ya da Ορδος (5 ve 6 numaralı yazıtlar) adlı, ismi tam olarak ilk defa bu yazıtlarla okunan ve kesinleşen yerel bir tanrıya da rastlanmıştır. Yazıtlardan biri Dioskourların Epekooi (Duaları İşiten) epitheton’unu (2 numaralı yazıt)  tasdik etmektedir. Son yazıtta da ismi yazıttan okunamasa da yine atlı bir tanrıya adak söz konusudur. (7 numaralı yazıt). Steller, ağırlıklı olarak İ. S. II-III. yüzyıllara tarihlemektedir.

Yazıtların çevirileri şöyledir:
Nr. 1: “Trokondas oğlu falanca (bu) adağı Dioskourlara (sundu)”
Nr. 2: “Moskos oğlu Molesis kızı Misanalis, duaları işiten (tanrılara) (bu) adağı (sundu)”
Nr. 3: “[K]ottes, (bu steli) Herakles’e adak olarak diktirdim.”
Nr. 4: “Filanca, (bu) adağı Herakles’e (sundu.)”
Nr. 5: "Hermaios oğlu Artemon, (bu) adağı Ordas’a(?) (sundu.)"
Nr. 6: “Thoas oğlu Herakleon Ourdas’a (bu) adağı (sundu)”
Nr. 7: “Diogenes oğlu Damoas?, (filanca tanrıya adadı)”
Nr. 8:“Dromosas (bu steli) Hermes’e ……… ve Artemis Kynegetis’e ve Oniki Tanrılara diktirdi.”
Nr. 9: “Diogenes oğlu Asklepiades, Perge Artemis'ine (bu altarı sundu.)”
Nr. 10: “Artemes,  Perge Artemis'ine (bu altarı sundu.)” 


* Dr. Nuray Gökalp
Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs Antalya
E-posta: gokalp@akdeniz.edu.tr
** Dr. Ebru N. Akdoğu Arca
Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs Antalya
E-posta: ebruakdogu@akdeniz.edu.tr

Özet Listesi