Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Akmed Anmed Web Sitesini Ziyaret Etmek ?in T?klay?n?z.
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Yeni Bulgular Işığında Kaunos’a Atfedilen Makedon Krali Darpları
Dinçer Savaş LENGER
Nif Dağı (Olympos), İzmir Körfezi’nin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı ve Buca ilçelerinin ortak sınırında yer almaktadır. 2006 yılından beri ise “Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi” kapsamında Karamattepe, Ballıcaoluk, Dağkızılca ve Başpınar mevkiilerinde arkeolojik kazılar yapılmaktadır.

Karamattepe’de yer alan geç Klasik - erken Hellenistik Dönem’e tarihlenen nekropol alanında, 2006-2010 yılları arasında Prof. Dr. E. T. Tulunay başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda üçü gümüş yetmiş sekizi bronz toplam seksen bir adet sikke ele geçmiştir Otuz beş sikke dört farklı bölgeden on altı kentin otonom, kırk üç sikke ise III. Aleksandros ve III. Philippos (Arrhidaios) darbı Makedon krali sikkesidir ve tüm sikkelerin %53’ünü oluşturur. III. Aleksandros darbı iki sikke hariç tüm krali sikkeler bronzdandır ve III. Philippos döneminde basılmışlardır.

Ön yüzünde Gorgo başı bezemeli kalkan, arka yüzünde B A lejandı ve miğfer, sembol olarak da kerykeion taşıyan Liampi tarafından Miletos? Price tarafından ise Salamis’e atfedilenler, büyük olasılıkla Sardeis darbı yirmi sikke tüm Makedon darpları içinde en büyük grup olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci büyük grubu ise on üç sikke ile toplamda, % 31’lik orana sahip olan Liampi tarafından “Karia?” ve “Asia Minor”, Thompson tarafından Miletos, Price tarafından Miletos, “Miletos veya Mylasa” ve Asia Minor, son olarak da Ashton tarafından Kaunos’a atfedilen sikkeler oluşturur. Ashton’a, söz konusu sikkelerin basım yerinin Kaunos olabileceğini düşündürten her şeyden önce Fethiye Müzesi koleksiyonunda hatırı sayılır miktarda bulunuyor olmasıdır.

1989-1993 yılları arasında gerçekleştirilen Kaunos’a atfedilen altı sikkenin bulunduğu Gökova Körfezi yüzey araştırmalarından sonra ilk kez söz konusu sikkelere Kaunos’un yaklaşık olarak 270 km. kuzeyinde, İonia Bölgesi’nde yer alan Nif Dağı’nda gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda rastlanmıştır. Karamattepe nekropolünde bulunan Makedon sikkelerini darp yerlerine göre ayırdığımızda % 57’sinin (24 sikke) Sardes’te basıldığı görülür. Kaunos’a atfedilenler ise % 31 (13 sikke) oranıyla ikinci büyük buluntu grubunu oluştururlar. Bunu % 5 lik orana sahip 2 Makedon sikkesi, yine % 5’lik oranla 2 Asia Minor darbı ve son olarak da % 2’lik paya sahip 1 Kyme darbı izler. Buluntular göstermektedir ki, her ne kadar Fethiye Müzesi’nde hatırı sayılır miktarda ele geçseler de, Price tarafından Miletos, “Miletos ya da Mylasa” ve “Küçük Asya” başlığı altında sergilenen, Ashton tarafından Kaunos’a atfedilen sikkelerden kimisinin Miletos ya da Mylasa’da basılmış olma ihtimali oldukça yüksektir.

Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger,
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı,
Kampus - Antalya
E-posta: dslenger@akdeniz.edu.tr

Özet Listesi