Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Kaleii Mzesi
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Sillyon Işığında Pamfilya'nın Kırsal Yerleşim Yapısı
Michael KÜPPER*

Sillyon bölgesi Pamfilya'da karşılaşılan tüm farklı arazi formlarını içerir.

  1. Az engebeli, alçak tepecikleri içeren sahil yakınlarındaki bölgeler;
  2. Çoğu kez kayalık, yüksek dağ sıralarına sahip alanlar;
  3. Pamfilya'yı, Kilikya ve Pisidya gibi komşu bölgelerden ayıran Toroslar gibi yüksek dağlar.

Bu araştırma Sillyon bölgesindeki bazı buluntu merkezleri ışığında, yerleşim alanlarının farklı topografik şartlara bağımlılıklarını araştırmayı hedeflemektedir.

Gerçekten de birbirlerinden arkeolojik olarak da ayrılan farklı yerleşim alanları tespit edilmiştir.

  1. Sahil şeridine yakın bölge, uygun topografisi ile savunma sistemi gerektirmeyen yerleşimlere olanak vermektedir. Böylelikle, tarım için kullanılan arazinin büyüklüğüne bağımlı ve dağınık olmayan yerleşimler karşımıza çıkmaktadır. Yüzey araştırması sırasında ayrıca Sillyon'un antik limanının olası yeri saptanabilmiştir.
  2. Orta yükseklikteki dağlık bölgelerde savunma sistemine sahip olan yada olmayan yerleşimler bulunur. Kent dışı merkezler, sığınma yerleri olarak ana kentin işlevini üstlenirler. Yerleşim, topografik koşullara tamamen bağımlı olup genelde dağınıktır.
  3. Dağlık bölgelerde topografiye tam bağımlılık söz konusudur. Tarımsal gereksinim yaylalardan sağlanmıştır. Çiftlikler birbirlerinden açıkça soyutlanmış, bu güne kadar kent dışı yerleşime rastlanılmamıştır. Bu durum, benzer dağlık ve ormanlık araziye sahip Likya ile karşılaştırılabilir.

Sonuç olarak Sillyon, buluntu merkezleri ve farklı topografisi ile paradigmatik bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada ulaşılan verilerin gelecekte Pamfilya'nın diğer yerleşim merkezlerinde de irdelenmesi ümit edilmektedir.


*Dr. Michael Küpper, Philipps Universitat, Marburg - Deutschland.

Özet Listesi