Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Akdeniz Medeniyetleri Ara?t?rma Enstits
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Antalya ve Bodrum Müzelerindeki Champlevé Dekorlu Bizans Seramikleri
Sema BİLİCİ*

Antalya ve Bodrum Müzelerindeki Bizans seramikleri teknik, bezeme ve üsluplarıyla dikkat çekmektedir. Kâse ve tabaklardan oluşan bu seramikler su altı buluntularıdır.

Champlevé tekniğinde bezeli bu seramiklerin iç yüzlerinde benzer karakterde bezemeler görülmektedir. Merkezdeki madalyonun içinde bir yaban hayvanı (aslan veya kaplan) ile bir geyik arasında mücadele sahnesi görülür. Madalyonun boş kısımları da birkaç dairesel çizgiyle doldurulmuştur.

Daha geniş bir coğrafyada benzer örnekler bulunabilir: Yunanistan'da Korinthos ve Sparta ve güney Rusya'da Kherson kazılarında benzer örnekler ele geçmiştir. Benzer üslupsal özeliklere sahip başka örnekler de Ege Denizi'nde Skopelos batığında ve Kıbrıs'taki kazılarda da gün ışığına çıkartılmıştır. Bu eserler sikke ve stratigrafik verilere dayanılarak geç 12. yüzyıl ve erken 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Her üç örnek de muhtemelen aynı dönemde, henüz bilinmeyen aynı merkezde üretilmiş olabilir.

Bu tür seramiklere A.H.S. Megaw tarafından 'Aegean Wares' (Ege Malı) adı verilmiş ve Ege bölgesinde bir veya daha fazla merkezde üretilmiş olabileceği öne sürülmüştür. Ne var ki, Türkiye müzelerindeki çok sayıdaki örnek dikkate alınmamıştır.

Aegean Wares denilen ve su altı buluntuları olarak çok geniş bir coğrafyada ele geçen bu eserlerin doğru bir değerlendirilmesi ancak günümüze ulaşan Aegean Wares örneklerinin çoğunluğunu oluşturan Anadolu'daki örneklerin de yayınlanmasıyla yapılabilir.


*Yard. Doç. Dr. Sema Bilici, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitim Bölümü, Seramik Ana Sanat Dalı, Beşevler - Ankara

Özet Listesi