Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Kaleii Mzesi
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Orta Paleolitik Dönem’de Karain Mağarası E ve B Gözleri Arasındaki Bağlantı
İrfan Deniz Yaman
Bu çalışmada jeolojik analiz sonuçları ile birlikte arkeolojik incelemeler ele alınmaktadır. Genel olarak çalışma disiplinlerarası yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere Karain Mağarası Paleolitik Dönem açısından çok zengin stratigrafi ve litik endüstrisi buluntuları sunmaktadır. En yoğun katlaşım Orta Paleolitik Dönem’e aittir. Mağaranın keşfedildiği 1946 yılından bugüne sürdürülen kazıların sonucunda burada sınırlı stratigrafik inceleme yapılmıştır. Mağarada E ve B gözleri olarak adlandırılan iki ayrı çalışma alanı vardır. Günümüze kadar her iki göz arasında karşılaştırmalı çalışma yapılmamıştır.

Karain Mağarasındaki en kalın ve en önemli dolgu Orta Paleolitik Dönem’e aittir. Dolayısıyla bu çalışmada Orta Paleolitik Dönem stratigrafisi, her iki gözün kıyaslanması, ve aralarındaki ilişkinin saptanması hedeflenmiştir. Kazı sırasında E ve B gözlerinde çok önemli arkeolojik malzeme ele geçmiştir. Mağaranın Orta Paleolitik katlaşımının önemi hem Paleolitik Dönem litik endüstrileri hem de ele geçen Neandertal insana ait kalıntılar nedeniyle artmıştır. İki gözde süregiden çalışmalarda bugüne kadar her iki gözün stratigrafik tanımlamaları birbirinden bağımsız şekilde ele alınmıştır. E gözünde daha fazla kazı gerçekleştiğinden burasının stratigrafisi hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Ne var ki, B gözündeki Orta Paleolitik Dönem hakkındaki bilgimiz aynı derecede ayrıntılı değildir. Bu sıkıntıyı gidermek amacıyla B gözünün Orta Paleolitik katlaşımına öncelik verilmiştir. Ayrıca E ve B gözlerindeki Orta Paleolitik Dönem’e ait jeolojik seviyeler arasındaki benzerlikler de irdelenmiştir. E ve B gözleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmamızı sağlayacak tüm veriler her iki gözde bu döneme ait yapılmış tüm çalışmalar ile bir arada değerlendirilmiştir. Orta Paleolitik Dönem’e ait seviyeler arasında olası ilişkiyi ararken arkeolojik verilerin yanı sıra sedimentolojik analiz sonuçları da kullanılmıştır. İnce kesit, XRD ve XRF analizleri ile jeolojik seviyelerin sediman yapıları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir.

Sonuçta, bu çalışmanın sonucu olarak, Karain Mağarası E ve B gözlerinde Orta Paleolitik Dönem’e ait jeolojik seviyeler arasında ilişkiler saptayabildik. Burada sunulan sonuçlar tartışmaya açıktır ve mutlak sonuçlar değildir. Ancak, çeşitli disiplinlerce elde edilen verilere dayanan bu arkeolojik çalışmanın ileriki disiplinlerarası çalışmalara örnek teşkil edeceğini ümit ediyoruz.


Özet Listesi