Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Akmed Anmed Web Sitesini Ziyaret Etmek ?in T?klay?n?z.
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Manca ve Hasapaşa’daki Yeni Bulgular Işığında Kabalis Ölü Gömme Geleneklerinin Yeniden Değerlenidirilmesi
F. Eray Dökü
Demir Çağı’nda Kabalis olarak anılan, ardından Hellenistik ve Roma Dönemi’nde, Kibyra kentinin güçlenmesiyle birlikte Kibyratis olarak adlandırılan bölge, Pisidia Bölgesi’nin kuzeybatısında, güneyde Milyas ile Lykia, batıda Karia ve kuzeyde Phrygia ile çevrelenmiştir. Bölgede son yıllarda yoğunlaşan arkeolojik yüzey araştırmaları daha çok Demir Çağ kültürü ve arkeolojisi üzerine odaklanmıştır. Bunun nedeni Herodotos ve Strabon’da anlatımlarında geçen Lydia soylu Kabal halklarının, bölgeye gelmiş ve egemen bir kültür yaratıklarından bahsetmiş olmalarıdır. Antik anlatımlar, özellikle Uylupınar (Erken Kibyra), Manca, Hasanpaşa ve Tavşancıl yerleşim ve höyüklerinde elde edilen arkeolojik verilerle doğrulanır. Özellikle Lydia-Pers Dönemi’nde, ölü gömme geleneklerinde görülen Lydia tipi tümülüsler yanında sadece Kabalis ve Milyas’da izlenen taş yığma tümülüsler M.Ö. 7-5. yy.’larda kullanıldıklarına dair arkeolojik verilerle birlikte oldukça yaygın bir şekilde tespit edilmişlerdir. Tümülüsler yanında kaya mezarları da bölgede görülen diğer bir gömü tipidir. Bunlardan Manca Deliktaş Kaya mezarının Lydia ile bağlantısı yanında hemen karşısında yer alan Hasanpaşa Deliktaş Likya tipi kaya mezarı ile olan ilişkileri, bölgenin Demir Çağ sorunlarını ve M.Ö. 5. yy. sonrası Milyas ile olan bağlantılarını anlayabilmemizde oldukça önemli bilgiler verirler. Ayrıca tespit edilen höyük ve yerleşimlerde seramik buluntular ile anlamlandırılan kültür katmanları, ölü gömme gelenekleri ile beraber değerlendirildiğinde, önemli sorulara dikkate değer cevaplar vermişlerdir.


Özet Listesi