Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Kaleii Mzesi
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Sagalassos Kırmızı Astarlı Mallarının Üretim Ölçeği Yerel Talep ve Roma İmparatorluk Dönemi Yemek Takımı Üretim Çıktısının Rekonstrüksiyonları
Rinse Willet - Jeroen Poblome
Bu makale Sagalassos’un yerel çanak çömlek üretim ölçeğini ve Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki yerel talep ile arasındaki ilişkiyi irdelenmektedir. Batı Toroslardaki yerleşimde onlarca yıl sürdürülen yoğun araştırmalar sonucu Doğu banliyösünde çoğunlukla atölyeler ve keramik çöplüğü şeklinde önemli miktarda yemek takımı (Sagalassos Kırmızı Astarlı Mallar veya SRSW) kalıntıları ortaya çıkartılmıştır.

Çalışma söz konusu malların üretim ölçeğini ve bu üretimin sadece yerel talebi karşılamak için mi yoksa ihracat amaçlı olup olmadığını da incelenmektedir. SRSW, Augustus döneminden itibaren büyük miktarlarda üretilmeye başlanmıştır. Fiziksel mekan açısından Sagalassos kentsel alanının büyük bir bölümü SRSW üretimine ayrılmıştı; özellikle altı hektarlık Doğu banliyösü¬nün yaklaşık dört hektarlık kısmı bu işe ayrılmıştı ve 37.5 hektarlık kentsel alanın genelinde en az 89 fırın yer alıyordu. Arkeolojik açıdan bu üretimin kentin ve egemenlik alanındaki (yak. 1200 km2) halkın ihtiyacını karşıladığı saptanmıştır; ancak bu malların Anadolu’nun uzak diyar¬larında ve ötesinde bulunması doğrudan şu soruyu gündeme getirmiştir: Kentin siyasi sınırları¬nın dışındaki pazarlar üretim planlamasının ve karar verme sürecinin bir parçası mıydı?

SRSW hakkında nicelik olarak ihracat verisi bulunmamasına karşın bu malların ortaya çı¬kışı eskiden Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pisidia Bölgesi’ne iskan edilen ve SRSW için potansiyel bir pazar oluşturan Roma kolonistleriyle ilintilendirilmekteydi. SRSW üretiminin sadece yerel talebi mi yoksa uzak pazarları da mı hedeflediğini belirlemek amacıyla mevcut ar¬keolojik ve tarihsel kanıtlardan türetilen temsili veriler kullanılarak üretim çıktısı ve yerel talep miktarı bu çalışmada rekonstrüksiyon edilmiştir. Bu rekonstrüksiyonlar tam kesin olmamakla birlikte tutucu çıktı miktarı rakamları yerel talebi birkaç kat aşıyor görünmektedir. Karşılaştırma için bir çerçeve sunabilmek amacıyla Doğu Akdeniz’deki diğer Roma çanak çömleği üretim merkezlerindeki (Bergama, Kudüs, Delfi, Gerasa ve Anadolu’daki diğer daha küçük merkezler) üretim altyapısının ölçeği irdelenmiştir. Öyle anlaşılıyor ki Roma İmparatorluğu’nun doğusun¬da, kentsel alan içinde konsantre ve ihtisaslaşmış üretim alanları görece nadir görülmektedir ve Sagalassos’taki üretim altyapısına kıyasla büyüktür ve ihtisaslaşmıştır. Hem bundan hem de temsili kanıtlardan yola çıkılarak Sagalassos’taki üretimin kentin egemenlik alanının ötesindeki pazarları hedeflediği ve SRSW üretiminin gelişmesi ile Pisidia’daki nüfus hareketleri arasında bir ilişkinin bulunduğu hipotezi, Eskiçağ demografik rekonstrüksiyonlarının çok güvenilir olmama¬sına karşın, büyük olasılıkla mümkün görünmektedir. Sagalassos’un nakliye güzergahlarına veya bir anayola (Via Sebaste Sagalassos egemenlik alanı içinden fakat kentten uzak bir nokta¬dan geçiyordu) (doğrudan) erişimi bulunmamasına ve de nakliye ve bağlantıların Eskiçağ’daki ekonomik gelişmeyi kısıtlayıcı görülmesine karşın SRSW üretimi söz konusu olduğunda görece zayıf bağlantılar ve coğrafi tecrit aslında bölgesel yemek takımı üretim merkezi yatırımı yapmak için fırsat doğurmuş olabilir.


Özet Listesi