Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
anakkale Seramikleri Koleksiyonu
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

İzmir Arkeoloji Müzesi Kolleksiyonları'ndaki Sualtı Buluntusu Slip Teknikli Bizans Seramikleri
Lale DOÐER*

Makalede, İzmir Arkeoloji Müzesi koleksiyonlarında bulunan 17 adet slip teknikteki seramik kap tanıtılmıştır. Müzeye satın alma yoluyla gelen eserler, form ve bezeme stilleri açısından incelenerek katalogları yapılmıştır. Kaplar iç yüzeylerinde, merkezde kullanılan ana bezeme unsuruna göre bitkisel bezeme ve hayvan figürlü bezemeler olarak iki grupta ele alınmaktadır.

Bitkisel bezemeli kaplarda, geometrik unsurlarla bitkisel unsurlar aynı yüzey üzerinde birleştirilerek kullanılmıştır. Ters yönde alternatif olarak küçük ve büyük spiraller şeklinde stilize edilmiş rumiler ve kıvrım dalların basit geometrik düzenlemeler halinde tanzim edildiği karma bir dekorasyon görülür. Kapların iç yüzeylerindeki bezemeler sualtı şartlarında büyük tahribe uğramıştır. Yazar, sağlam durumda olanlarda dört ayrı kompozisyon tanımlamaktadır.

İkinci grup hayvan figürleri ile bezemeli kaplarda merkezde bezeme elemanı olarak hayvan figürüne yer verilmiştir .İki çanakta görülen figürlerden birinin kuş, diğerinin balık (?) figürü olduğu saptanmıştır. Figürlerin sgrafitto ve kazıma, kazıma-sgraffito teknikli örneklerdeki gibi bitkisel motiflerle birlikte kullanıldığı belirtilmiştir.

Yazar, gerek slip ve birlikte bulundukları kapların çok yakın benzerlerinin araştırmacılar tarafından genellikle Kastellorizo batığından ele geçen akıtma boya, kazıma su kuşu, balık ve bitkisel bezemeli Ege-Bizans kapları içinde değerlendirilmesi, gerek kazı ve yüzey buluntuları ile müzelerden alınan sonuçlar ışığında İzmir Arkeoloji Müze'sinde bulunan kapların Kastelorizo (Meis)batığından olmasını muhtemel kıldığını söylemektedir.

İzmir Arkeoloji Müze'sindeki Kastellorizo batığı kaplarına benzer örneklerin TÜBİTAK tarafından yapılan kil analizleri ile Pelagos batığı buluntularının kil analizleri arasındaki uygunluk tüm kapların aynı zaman dilimine ait, henüz üretim yeri bilinmeyen yerel bir ya da birkaç atölyenin sınırlı sayıda üretimleri olduğu izlenimini vermektedir. Kapların son üretim tarihlerine kullanım süreci de eklendiğinde geç 2.yy-erken 3.yy.’a tarihlenen Ege-Bizans Kapları olabileceği sonucuna varılmıştır.


*Yrd. Doç. Dr. Lale Doğer. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Bornova - İzmir.

Özet Listesi