Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
anakkale Seramikleri Koleksiyonu
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Eşen Delta Ovasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Antik Patara Limanı
Ertuğ ÖNER*

Patara'daki çalışmalarımızın amacı, yöredeki doğal çevre değişmelerinin aydınlatılması ve Patara limanının günümüzdeki bataklık görünümünü alıncaya kadar geçirdiği jeomorfolojik gelişim sürecinin aydınlatılmasıdır. Bu amaçla Eşen Ovası ile Patara bataklığı ve yakın çevresinde alüvyon sondajları yapılmıştır. Eijkelkamp el burgusu ve kompresörlü sondaj makinası ile 2 m.den 14 m.ye kadar değişen derinliklerde 57 adet sondaj yapılmıştır. Sondajlarda elde edilen sediman örnekleri bölümümüzdeki Fiziki Coğrafya Laboratuarında incelenmiş, oluştukları farklı doğal çevrelerin belirlenmesine çalışılmıştır. Sondajlardan elde edilen 7 adet organik kökenli örneğin C14 tarihlemesi Hollanda ve Fransa'daki laboratuarlarda yapılmıştır.

Sondaj verilerinin yorumu ve çevrede yapılan jeomorfolojik gözlemlerle, Patara koyunun eski kıyı çizgisi belirlenmiş, Eşen Çayı’nın buraya doğrudan alüvyon getirmemesine rağmen Iimanın bataklığa dönüşme sürecinin Eşen taşkın-delta ovasının gelişme evreleri ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


*Doç. Dr. Ertuğ Öner. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bornova - İzmir.

Özet Listesi