Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
anakkale Seramikleri Koleksiyonu
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

1997-1998 Yılı Antalya Doğu Nekropol'ü Kurtarma Kazıları
Cihan TİBET*
Ferhan BÜYÜKYÖRÜK**

Pamphylia Bölgesinin önemli liman kentlerinden biri olan ve adını kurucusu II. Attalos'tan alan Attalea Antik kentinin Doğu Nekropol alanında yer alan Kızıltoprak Mahallesi, 1340. Sokak, 12526 Ada, 3 No'lu Parselde tarafımızdan gerçekleştirilen Kurtarma Kazısı sonucunda bölge topografyasıyla son derece uyumlu hepsi kalker zeminde ana kayaya oyulmuş 18 adet mezar tesbit edilmiştir. Mezarlar kolay işlenebilen kalker tabaka1arından doğal yarıklar ve mağaralardan yararlanılarak kullanışlı amaçlarına uyarlanmıştır.

Antalya kentinin antik dônem mezar mimarisine ve dönemin ölü gömme geleneğine ışık tutabilecek nitelikte olan ve buluntular ışığında Erken Hell - Geç Roma Dönemine tarihlenen mezarlar tipolojik açıdan 4 ana gruba ayrılarak incelenmiştir.

A - Dromoslu oda mezarları (7 adet)
B - Girişi üstten doğal mağara şekillendirilerek yapılmış sekili oda mezar (1 adet)
C - İki seviyeli çukur mezarlar (2 adet)
D - Basit çukur mezarlar (8 adet)

Parsel kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda uzanan ana kayaya oyulmuş yaklaşık 4 m. genişliğinde, 70 cm. derinliğinde bir kanalla iki bölüme ayrılmış olup 8 mezar Meyinde, 10 mezar da güneyinde yer almaktadır. Kanalın doğu ucunda ise kireç ocağı bulunmaktadır. Burada yakılarak elde edilen kireç söndürüldükten sonra mezarlarda kullanılmıştır.

Anadolu'da yaklaşık 1000 yıllık bir gelenek olduğu bilinen kayaya oyulmuş oda mezarlarının evrimleşerek Roma Dönemine kadar kullanıldığının bir kanıtı sayılabilecek Doğu garajındaki mezarlar kentin tarihi, kültürel ve dinsel gelişimine ilişkin bugüne kadar karanlıkta kalmış noktaları aydınlatmasıyla dikkati çekmektedirler.


*Cihan Tibet, Antalya Arkeoloji Müzesi – Antalya.
**Ferhan Büyükyörük, Antalya Arkeoloji Müzesi – Antalya.

Özet Listesi