Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Kaleii Mzesi
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 

Ö Z E T

Güney Likya Yazıtları
David FRENCH*

Makalede, yazarın 1993 yılında Antalya’nın Kumluca İlçesi’nin 9 km. güneydoğusunda yer alan Mavikent’e yaptığı ziyaret sırasında gördüğü iki yazıt anlatılmaktadır.

Bunlardan birisi MS. 1.-2. yüzyıla tarihlendirilen Trokondas’ın mezar taşıdır. Gagae antik kenti yakınlarında bulunmuş olan mezar taşı yuvarlak altar formundadır ve Trokondas’ın eşi Arsasis/Paua tarafından yaptırılmıştır. Yazıtta geçen sekiz isimden altısı Anadolu kökenli, sadece ikisi Grekçe’dir.

Diğer yazıt, Mavikent-Bürüncek mevkiinde bulunmuştur. Gagae konsüllerinin İmparator Claudius’a adağı olan bu yazıt da yuvarlak altar formundadır. Bahsedilen 21 isimden 19’u Grekçe’dir. Bu küçük, şahıs isimleri corpusu, kesin şekilde MS. 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilebildiğinden önemlidir. Ayrıca güneybatı Anadolu’da, özellikle Pisidya’da yaşanan Hellenizasyon ile paralel bir görüntü sergilemektedir. Pisidya’da, MÖ. 2.-1. yüzyıldan itibaren eyaletin oluştuğu MS. 43 yılına kadar devam eden etkinin kültürel açından ulaştığı seviye, makalenin ilgilendiği isimler bağlamında açıkça gözlenebilir.

Anadolulu Likya’nın, yerel şehirler ve Roma yönetimi arasındaki rolü hem Roma egemenliğine alınıştan önce, hem bu gerçekleştiği sırada, hem de MS. 43 yılından sonra yaşanmıştır.

Makalede, yazar tarafından Roma egemenliğinin ilan edildiği MS. 43’e tarihlendirilen yazıt Likya konteksinde imparotoluk kültünün eyaletteki başlangıcı için en kesin ve belki de en erken delili oluşturmaktadır.

Patara Stadiasmos (Yol Klavuz) Anıtı ışığında anlaşıldığına göre, Gagae Yazıtı’nda adı geçen konsüller, Likya’nın bir eyalet haline getirilmesinden önce yaşanan karışıklık sırasında Roma yönetimi tarafından seçilmiş kişilerdi. Bunun yanısıra yazıt, konsüllerin, özellikle imparatora ilhaktaki rollerini ve yeni düzene bağlılıklarını deklare edişleriydi. Böylelikle kendi şehirlerinde Roma ve Augustus kültünü direk ya da dolaylı yoldan başlatmış oluyorlardı.


*Dr. David French, Waterford Cottage 55 High Road Hertz SG 14 2 PR, England.

Özet Listesi