Ana Sayfa Sayılar Yayın İlkeleri Sipariş Formu Linkler İletişim English
Detaylı Arama  
Akdeniz Medeniyetleri Ara?t?rma Enstits
Akmed etkinlikleri ve duyuruları hakkında bilgi almak isterseniz listemize üye olunuz.
E-Mail:
İsim:
Soyisim:
 
 
 
 


KAPSAM

Adalya, Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) yıllık tarih-arkeoloji dergisidir. 1996’dan bu yana aralıksız olarak Antalya’da yayımlanan dergi, İ.Ö. 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulan bu tarihi kentin eski adlarından birini taşımaktadır.

Anadolu Akdenizi başta olmak üzere geniş anlamıyla Akdeniz dünyası kültürlerine ilişkin olarak tarih, arkeoloji, antropoloji ve diğer sosyal bilim dalları ile sanat, mimarlık, kültürel miras gibi alanlarda yapılan araştırma, inceleme, belgeleme konularında yazılmış makaleler ile bilimsel yayın ve makale eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır.

Adalya, A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents/Arts & Humanities) tarafından taranmaktadır.

YAYIN İLKELERİ
Yukarıda belirlenen kapsam çerçevesinde hazırlanan ve mutlaka özgün olması gereken makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir. Yazarlar gönderilen makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve aynı anda başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğini önceden belirtmiş sayılırlar. Makalelerin yayını ancak belirlenen bilimsel danışman/hakemlerin olumlu raporuyla mümkündür. Bu nedenle çalışmalar gerekli görülen değişiklik ve düzeltmeler yapılmak üzere yazarına iade edilebilir.

Bir kısıtlama getirilmemekle beraber, makalelerin 20 sayfayı, ayrıca varsa fotoğraf ve çizimlerin 12 levhayı aşmamasına özen gösterilmelidir. “Times New Roman” karakterinde yazılan metin 12 punto, her sayfa sonuna süreklilik izleyerek eklenen dipnotlar ise 10 punto olmalıdır. Makale CD’ye kayıtlı olarak, A4 boyutunda 2 kopya halinde Enstitüye ulaştırılmalıdır. Metin içerisinde başka karakterler kullanılmışsa bunlarla ilgili font CD’ye eklenmelidir.

Her makaleye kaleme alındığı dilde 3 A4 sayfasını (yak. 3000 karakter) aşmayan bir özet eklenmelidir. Özet çevirileri AKMED tarafından yaptırıldıktan sonra incelenmek üzere yazarına gönderilecektir.

Fotoğraf ve çizimlerin açıklamaları, ayrıca alıntı olanların da kaynakları belirtilerek ayrı bir sayfada gönderilmelidir.

Dijital formatta gönderilecek görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 pixel/inch, uzun kenarı 15 cm., tam sayfa kullanılacak bir fotoğraf ya da çizim söz konusu ise 22 cm. olmalıdır. Ayrıca görsel malzeme başka bir programa (Microsoft Word vb.) gömülü olarak değil, Adobe Photoshop TIFF formatında gönderilmelidir. Aldus Freehand, Adobe Illustrator programlarında yapılan çizimlerin başka bir formata çevirilmeden gönderilmesi daha sağlıklı sonuç vermektedir.

Çalışmada yararlanılan kaynaklar ve kişisel kısaltmalar makale sonunda belirtilmelidir. Uluslararası kısaltmalarda, adı anılarak AA, ArchBibl, AJA, BCH, JHS, Neue Pauly dizinlerinden yalnızca biri kullanılmalıdır. Bu dizinlerde yer almayan yayınlar aşağıdaki gibi kısaltılmalıdır:

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri = Anmed
Arkeoloji ve Sanat Dergisi = ASanat
Arkeometri Sonuçları Toplantısı = ArkST
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi = DTCFD
Müze Kurtarma Kazıları Semineri = MüzeKKS
Türk Tarih Kongresi Bildirileri = TürkTKB

REFERANS ÖRNEKLERİ
Monografiler:
Yazar adının Başharfi. Soyadı, Kitabın adı (yılı) sayfa Lev. Res.
J. Borchhardt, Limyra. Zemuri Taşları (1999) 32 vd. Res. 53 Lev. 74. 78-81. 85.
Birden fazla baskıya sahip çalışmalarda, eser adının sonunda baskı numarası üst simge olarak verilmelidir.
G. Gruben, Die Tempel der Griechen3 (1986) 45.

Süreli Yayınlar:
Yazar adının Başharfi. Soyadı, “Makalenin adı”, Süreli yayının adı (kısaltmalara uygun olarak) sayısı, yılı, sayfa Res. Lev.
M. Meyer, “Divinities and their Imagines. Phenomena of Acculturation in Smooth Cilicia”, Olba VII, 2003, 197 Lev. 33, 12.
B. Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı”, Anmed 8, 2010, 68 Res. 1.

Ekyayınlar:
Yazar adının Başharfi. Soyadı, Yayının adı. Süreli yayın adı. (varsa kısaltmalara uygun olarak) Ekyayın Sayısı (yılı) sayfa Res. Lev.
J. Borchhardt – H. Eichner – K. Schulz, KERTHTHI oder der Versuch, eine antike Siedlung der Klasik in Zentrallykien zu identifizieren. Adalya Ekyayın Dizisi 3 (2005) 9 Res. 15.

Anı Kitapları:
O. Carruba, “Neues zur Frühgeschichte Lykiens”, bk.: F. Blakolmer v.d. (ed.), Fremde Zeiten. Festschrift für Jürgen Borchhardt I (1996) 37.

Kongre/Sempozyum Yayınları:
E. Akurgal, “Die einheimischen und fremden Elemente in der lykischen Kunst und ihre Eigenheiten”, bk.: J. Borchhardt – G. Dobesch (ed.), Akten des II. internationalen Lykien-Symposions I. Wien, 6.-12. Mai 1990 (1993) 149 vdd.

Kataloglar:
P. Frei, “Geschichte Lykiens im Altertum”, bk.: Götter - Heroen - Herrscher in Lykien. Ausstellungskatalog Wien (1990) 7 vdd.

Yayınlanmamış Tezler:
M. Özhanlı, Arkaik Dönem Kilikya Pişmiş Toprak Figürinleri - Kilikya - Kıbrıs ve İonya İlişkileri (Akdeniz Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2004).

Editörlü Yayınlar:
E. Akurgal, “Die einheimischen und fremden Elemente in der lykischen Kunst und ihre Eigenheiten”, bk.: J. Borchhardt – G. Dobesch (ed.), Akten des II. internationalen Lykien-Symposions I. Wien, 6.-12. Mai 1990 (1993) 149 vdd.

Diğer Kısaltmalar:

a.dn. aşağı dipnot Çiz. çizim
age. adı geçen eser dn. dipnot
ay. aynı yazar vd. ve devamı
bk. bakınız v.d. ve diğerleri
Res. resim y.dn. yukarı dipnot
Lev. levha yak. yaklaşık